• Fra ide til suksess - Om å samskape verdifulle eventer

    Leder av arbeidspakke 2, professor Nina K. Prebensen har gitt bok om verdifulle eventer. Med nyere markedsføringsperspektiver, viser denne boken hvordan verdiskapingen skjer i samhandling mellom kunde, interessenter og selve eventet.

  • Lokal mat og matopplevelser, mer enn bare mat på fat

    Lokal mat og matopplevelser er navnet på ett av de mange delprosjektene i reiselivsforskningsprosjektet Opplevelser i nord. Nå har forskerne snakket med gjester om deres besøk på spisesteder som satser på lokal mat og opplevelser attåt.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: