• Nasjonalt kvalitetssystem for reiselivet

    De fleste andre land som Norge konkurrerer med har en nasjonal og langsiktig satsning på kvalitetsutvikling og sertifisering, men Norge har enda ikke kommet på banen.

  • Turister som midlertidige borgere i nord?

    To av OiN forskerne, Frank Lindberg (HHB/UiN) og Per Østergaard (SDU/HHB), har inngått samarbeid med to internasjonalt anerkjente forskere innenfor markedsføring og konsum.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: