• Møtte utenriksministeren

    Utenriksminister Brende inviterte til arbeidslunsj om nordområdene 12. august 2014, ved Universitetet i Nordland. Opplevelser i nord forsker Dorthe Eide ble invitert til å innlede om opplevelsesbasert reiseliv.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: