• Vitenskapelig råd

    Scientific Advisory Board (SAB) er et vitenskapelig råd som Opplevelser i nord har opprettet som en del av prosjektet. Rådet består av seks medlemmer som alle er utenlandske velrenommerte reiselivsforskere.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: