• Kronikk: Reiselivet - næringslivets stebarn

    Kan en skape en ny framtidsnæring i reiselivet? Da er den sentrale innsatsfaktoren kunnskap. Det gjelder alt fra viten om hvordan man foredler og utnytter ressursene til innsikt i organisering, produktpakking og markedsføring, skriver forskere fra Nordlandsforskning.

  • Nordisk nettverk for forskning på opplevelsesbasert reiseliv

    Det var et vellykket seminar i København 21.-22. juni da faglige spørsmål om opplevelsesbasert forskning og en mulig nettverksetablering ble diskutert. Gode faglige diskusjoner og stor interesse gjorde at en egen styringsgruppe ble nedsatt for å arbeide videre med utvikling av et nordisk forskernettverk. Initiativet var gjort mulig gjennom bidrag fra Nordland fylkeskommune/VRI Nordland.

  • Nordic experience based research network started

    It was a successful seminar in Copenhagen, June 21.-22. this year when professional issues of experience-based research and a possible network establishment was discussed. Good academic discussions and great interest did that a steering committee was appointed to work on the development of a Nordic research network.

Viser fra 21 til 25, av 134 artikler

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: