• Starter nordisk forskernettverk

    Arbeidet med å etablere dette nordiske forskernettverket ledes av Nordlandsforskning ved Einar Lier Madsen. Nettverkets første møte er 21. - 22. juni i København. Nettverket tar for seg opplevelsesøkonomien og opplevelsesbasert reiseliv.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: