• Jakten på gåsehudopplevelser

    Ann Heidi Hansen er invitert til forskningsrådet for å fortelle om sitt doktorgradsarbeid med hva som skaper intense gåsehudopplevelser for turistene.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: