• Starter nordisk forskernettverk

  Arbeidet med å etablere dette nordiske forskernettverket ledes av Nordlandsforskning ved Einar Lier Madsen. Nettverkets første møte er 21. - 22. juni i København. Nettverket tar for seg opplevelsesøkonomien og opplevelsesbasert reiseliv.

 • Master og snart doktor tilknytta Opplevelser i nord

  Karin Wigger hadde tidlig tilknytning til Opplevelser i nord. Hun fikk reisestipend fra OiN for å gjøre feltarbeid til masteroppgaven. Nå skriver hun på doktorgraden sin, og det gjør hun også i tilknytning til Opplevelser i nord.

 • Fra Opplevelser i nord til opplevelser i sør

  Sølvi Solvoll skriver sin PhD i prosjektet Opplevelser i nord. Siste semester i 2015 bytta hun og hele familien ut snø og kulde i Bodø med sommer og varme på andre siden av jorda i Australia.

 • Nettverk og klynger som innovasjonsverktøy

  Nettverk og klynger er del av Norges innovasjons policy. Vi ser det blant annet ved satsningen på programmer for bedriftsnettverk, Arena og NCE i Innovasjon Norge.

Viser fra 26 til 30, av 135 artikler

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: