• Har forsket på handelsmesser

    Handelsmesser blir stadig mer verdifulle møteplasser for bedriftene, sier Wondwesen Tafesse ved Universitetet i Nordland.

  • Gode virkemidler er ikke alt

    Opplevelsesdesign virker effektivt, men reiselivsarrangører må også ta hensyn til turistenes bakgrunn.

  • Opplevelsesturisme i perspektiv

    Widerøes magasin Perspektiv vier to sider til reiselivsforsker Dorthe Eide og opplevelsesturisme i sitt nyeste nummer.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: