Networking in the experience economy: scaffolded networks between designed and emerging regional development

Forfattere av kapitlet er: Dorthe EIde og Lars Fuglsang, i boken Handbook on the experience economy.

Publikasjonsnr.
Kapittel 15
ISBN
9781781004210
Antall sider 23

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: