Publikasjoner knyttet til Opplevelser i nord

Her finner du en oversikt over publikasjoner fra Opplevelser i nord. Savner du noe på listen, send e-post til hri@nforsk.no.

Opplevelser i bibliotek

- En oppgave om opplevelsesøkonomiske trender og de utfordringer og muligheter dette medfører i utviklingen av arrangementstilbud i dagens folkebibliotek.

Opplevelsesverdi og tilfredshet

En masteroppgave levert våren 2015 ved UiT, Norges Arktiske universitet. En studie av hvilke faktorer som påvirker turistens verdioppfatning under nordlysopplevelsen.

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

For reiselivsnæringen er det å skape opplevelser som verdsettes av kundene, viktig for lønnsomheten. Opplevelsesverdi skapes i samspillet mellom kunde og tilbyder innenfor ulike typer av opplevelsesarenaer. For å kunne forstå hva som skjer, og hva som styrer et slikt samspill, er det nødvendig å studere prosessene og hvilke roller de enkelte aktørene spiller.

Creating Experience Value in Tourism

Turisme øker i omfang og får også økt vitenskapelig oppmerksomhet. Forskere mener at det er viktig å forstå bredden og dybden av kundens oppfattelse av verdien en feriereise gir, i tillegg til årsaker og konsekvenser av opplevelsesverdien.

Viser fra 21 - 30, av 69 publikasjoner

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: