Bacheloroppgave: Opplevelsesbasert innovasjon i reiselivsnæringen ved utvikling av nye opplevelser i vintersesongen

Bacheloroppgave levert ved Nord universitet, skrevet av Camilla Haukås Skjeseth.

Antall sider 77
Last ned PDF

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: