Opplevelser i nord på Nord i Sør

Stand på Nord i Sør
Stand på Nord i Sør

- Vi har avskaffet mørketiden, og startet jakten på lyset eller "Hunting the light" som Hurtigruten kaller det. Slik innledet en optimistisk Geir Solheim, avdelingsdirektør for NHO reiseliv Nord-Norge, konferansen Nord i Sør, som gikk av stabelen på Hurtigruten til kai ved Akershus festning i Oslo.

- Reiselivet sysselsetter om lag 15 500 mennesker i Nord-Norge, og vi har tidenes hotellsommer bak oss, fortsatte Solheim.

Flere gjester med lavere kronekurs

Flere av foredragsholderne framhevet at en lavere kronekurs gjør det billigere for utlendinger å feriere i Norge, og at det vil gjøre at flere nordmenn legger ferien til eget hjemland. Det vil også føre til et behov for satsing på nye næringer, som reiselivet vil nyte godt av.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen snakket om samferdsel som en forutsetning for et godt reiseliv.

Fremtidsbilder

Professor Kåre Sandvik, slo fast at det er en myte at reiselivet ikke samarbeider.  Han har deltatt i et scenarioarbeid for å se på trender i reiselivet fram mot 2025. Han dro blant annet frem at også reiselivet må ta innover seg konsekvenser av klimaendringer. Digitalisering og automatisering av tjenester var også en sterk trend han så.

Selv om det har vært vekst i det utenlandske markedet er fremdeles 3 av 4 turister norske, og mye av veksten er yrkesreiser.

Sandvik dro fram 4 ulike scenarier, og understreket at de ulike scenariene ikke kommer av seg selv.
 - Reiselivet og reiselivsproduktene må utvikles, og vi må utvikle "word class" opplevelser.

Reiselivspolitikk på ville veier

Ole Jacob Wold fra Forum for reiseliv, sa at reiselivspolitikken var på ville veier.

- Det fins ingen næringsnøytral politikk, og reiselivet trenger andre virkemidler enn vareproduserende industri, uttalte Wold. Han uttrykte også bekymring for Innovasjon Norges svekkede rolle under den sittende regjeringen.

Mer vekst i nord

Arne Trengereid fra Nordnorsk reiseliv, dro fram veksten i Nord-Norge (9 %) fra 2013 til 2014 mot 3 % i landet som helhet.

- Staten må inn for å få et strategisk samarbeid i reiselivsnæringa. Vi må kopiere det beste fra våre konkurrenter og bli ledende innenfor digital markedsføring, sa Trengereid om framtiden.

Ann Heidi Hansen, fra Nordnorsk reiseliv, som har tatt en doktorgrad gjennom Opplevelser i nord, snakket om overgangen fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi.

- Vi har gått fra nytte til nytelse, fra tilfredshet til begeistring, fra transport fra a til b til meningsfylte opplevelser. Vi må lære oss å skape opplevelser i verdensklasse. Opplevelsesøkonomien gir også mer verdiskaping, fortalte Hansen.

Hansen avsluttet med å fremheve viktigheten av forskningsbasert kunnskap, og ønsket seg et system fir forskningsbasert utvikling.

Markedsføringspris

Arne Trengereid fra Nordnorsk reiseliv vant Nordnorsk markedsføringspris for 2014.

Fra Opplevelser i nord deltok prosjektleder Einar Lier Madsen og Hanne Risa på konferansen.

- Det er svært hyggelig og inspirerende å se at forskning både fra Nordlandsforskning, Novadis og ikke minst Opplevelser i nord blir brukt av næringa, understreker Einar Lier Madsen.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: