OiN arrangerer skriveseminar

Saltstraumen
Saltstraumen

17. og 18. september arrangerer Opplevelser i nord skriveseminar for forskerne i prosjektet og andre interesserte reiselivsforskere på Saltstraumen i Bodø.

Her presenterer vi paper i ulike stadier for hverandre, ferdige og halvferdige, paperideer kan presenteres og diskuteres, og får kommentarer både fra professor Jon Sundbo og hverandre.

Vi håper at flest mulig av dere kan delta på seminaret, og at alle delprosjekter presenterer minst ett paperutkast. Det er jo store forskjeller i størrelsen på delprosjekter, for noen ser vi for oss ett paperutkast, for andre kan det være flere.

Abstraktfrist 26. juni

For å kunne planlegge seminaret og få prosesser i gang, trenger vi å vite følgende:

  • Foreløpig tittel på paper
  • Forfattere
  • Foreløpig kort abstrakt

Send informasjonen til Wp-lederen der paperet tematisk hører mest hjemme:

WP 1 Fra potensialer til innovative og konkurransedyktige reiselivsbedrifter: tema som blant annet ledelse, innovasjon, bedriftsperspektiv. Dorthe Eide Dorthe.Eide@uin.no.
WP 2 Turistopplevelsen i et verdiskapende perspektiv: tema som blant annet markedsføring, konsumentforskning, kundeperspektiv. Prebensen Nina Katrine Nina.Prebensen@uit.no.

NB! Seminaret er også åpent for forskere innenfor reiselivsfeltet som ikke har direkte tilknytning til Opplevelser i Nord.

Alle deltakerne får dekket kost og losji (også ekstra overnatting om det er nødvendig for deltakelsen), mens den enkelte dekker reise til og fra. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av denne fine muligheten til å få god og nyttig tilbakemelding fra interesserte og dyktige fagkolleger!

Frist for innlevering av paper er fredag 4. september.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: