Nasjonalt kvalitetssystem for reiselivet

Workshop nummer 1 er gjennomført. Gruppefoto.
Workshop nummer 1 er gjennomført.

De fleste andre land som Norge konkurrerer med har en nasjonal og langsiktig satsning på kvalitetsutvikling og sertifisering, men Norge har enda ikke kommet på banen.

Nå forsøker flere klynger, bedrifter og forskere å gjøre noe med dette gjennom prosjektet som fokuserer på opplevelser (aktiviteter, attraksjoner, museum og aktivitetsparker).

Det blir også viktig å mobilisere politikere og virkemiddelapparat, erfaringer fra andre land viser at utvikling og drift av slike system avhenger av nasjonal satsning og penger.

I forskningsdelen av prosjektet skal vi blant annet utvikle og teste tre piloter sammen med bedrifter, den ene piloten fokuserer på service- og opplevelsesdesign, den andre på sikkerhet og risikohåndtering, og den tredje på kunderelasjoner og -kunnskap. Den første på service- og opplevelsesdesign har følgende fagteam: Lena Mossberg, Ann Heidi Hansen, Ann-Jorid Pedersen og Dorthe Eide.

Første workshop med bedrifter ble holdt i forrige uke, og det var en konstruktiv gjeng som deltok (se bildet). I løpet av det neste halvannet år skal vi arrangere flere workshopper for å involvere bedrifter i utviklingen, og foreta flere runder med testing.

Dette er et hovedprosjekt delvis finansiert av RFF (regionalt forskningsfond). Det bygger blant annet på et forprosjekt gjennom VRI Nordland og Troms, samt Opplevelser i nord.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: