Master og snart doktor tilknytta Opplevelser i nord

Karin Wigger

Karin Wigger hadde tidlig tilknytning til Opplevelser i nord. Hun fikk reisestipend fra OiN for å gjøre feltarbeid til masteroppgaven. Nå skriver hun på doktorgraden sin, og det gjør hun også i tilknytning til Opplevelser i nord.

- Min phd er knyttet delprosjekt om økt verdiskaping for sjø- og landbaserte reiselivsbedrifter i nordområdene, forklarer Wigger som nylig har vært på Island og har truffet lokale aktørene som leverer tjenester til cruiseindustrien. Disse leverandørene spiller en sentral rolle i å skape opplevelser for cruiseturister.

Nordområdene er spennende og fulle av muligheter for unike opplevelser. I avhandlingen ser Karin Wigger på nye forretningsmuligheter og hvordan disse er utnyttet i etablerte selskaper. Forskningen utdyper organisatoriske moduser som bidrar til å skape og implementere nye forretningsmuligheter og konsepter. Ekspedisjonscruise i Nordområdet er i fokus, og derfor hun nå har vært på Island.

Cruise og opplevelser
Den artikkelskissa hun skriver på handler om hvordan økosystemet påvirker hvordan man organiserer opplevelsene i cruiseturismen. Hvordan er interaksjon mellom cruiseoperatører, agenter, havner og lokal turoperatører og hvilken rolle spiller omgivelse og kulturen, dette er noen av spørsmålene hun stiller i denne delen av phd-avhandlingen sin. Spørsmålene blir utforsket ved å sammenligne et utvalg av økosystemer på Grønland, Island og Svalbard.

- En typisk ekspedisjonscruisebåt som seiler i nordområdene er ikke de svære båtene man er vant til å se. De er nokså små og har plass til om lag 100- 150 passasjerer. Det er alle slags folk som reiser, men turene er ikke billige og starter på 35 000 kroner per person.

Hva skjer på land?
Wigger har besøkt de stedene på land som båtene besøker. Her har hun snakket med de som organiserer og legger til rette for aktiviteter på land. Her blir det organisert aktiviteter som; gåtur til en foss, besøk til varme kilder, tur til vikingemuseum og tur til en øy med fugler.

- Jeg snakka med agentene, turoperatørene og havnene. På Island ble jeg tatt imot veldig godt.  Vi snakka om hvordan opplevelsene er organisert og for hvem opplevelsene skaper verdi, forteller Wigger. Målet er at både rederiet og de lokale tilbyderne får verdier (penger i kassa) av opplevelsene, i tillegg til at turistene setter pris på det.

Wigger er nå halvveis i phd-løpet og tar nå fatt på andre halvdel.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: