Lokal mat og matopplevelser, mer enn bare mat på fat

Kjerringøy

Lokal mat og matopplevelser er navnet på ett av de mange delprosjektene i reiselivsforskningsprosjektet Opplevelser i nord. Nå har forskerne snakket med gjester om deres besøk på spisesteder som satser på lokal mat og opplevelser attåt.

Forskerne har intervjuet restauranteierne, kunder og leverandører/produsenter av lokal mat fra Helgeland. Noen spisesteder har de også besøkt for å snakke med dem som driver bedriftene.

I slutten av oktober var forskerne Eva Narten Høberg fra NIBIO, Elisabet Ljunggren fra Nordlandsforskning og Nord universitet, Mariell Opdal Jørstad, Ingrid Roaldsen begge fra Nordlandsforskning og Benedicte Forsland masterstudent ved Nord universitet samlet til workshop på Kjerringøy for å starte arbeidet med å analysere alle dataene som har blitt samlet inn.

Hva mener kundene?

- Det som er nytt i denne studien er at vi i tillegg til å intervjue eiere og drivere av spisesteder, og de tilhørende leverandørene, også har snakket med kunder som har besøkt spisestedene. Vi har stilt en del spørsmål om hva lokal mat og økologisk mat er, og hvilken kjennskap og følelser folk har til det, forklarer Ingrid Roaldsen. Vi har vært så heldige å få intervjue et bredt utvalg av ulike grupper av gjester. Fra gjester som har deltatt i spesielle matopplevelser ved at lokalmat har blitt servert som en del av en teaterforestilling, via mindre grupper gjester som har besøkt et spisested med tilbud om å bake sitt eget brød, til å intervjue stamgjester. Forskerne har snakket med om lag 20 gjester i tillegg til eiere og drivere av spisesteder og deres leverandører.

-Foreløpige analyser av dataene viser at gjestene i aller høyeste grad er positive til lokal mat, og at lokal mat engasjerer. En del av spisestedene som er med i studien har også i større eller mindre grad en økologisk profil, og vi ser interessante forskjeller i gjestenes oppfatninger av økologisk mat kontra lokal mat.

Opplevelse sammen med maten

Bedriftene som forskerne har studert er blant annet Sæterstad gård, Gryteselv fjellgård, Tre kalver, Scandic 7 søstre og Wang brygga.

Alle tilbyr en opplevelse sammen med maten, som for eksempel guidede turer i skog og mark, delta i ostelaging eller treskjæring. I tillegg formidler spisestedene historien bak spisestedet og maten som serveres.

Vi får mange svar når vi stiller spørsmålet hva er lokal mat; tradisjonsmat, småskala produksjon, støtte lokale produsenter mm. Det handler også om identitetsskaping for den enkelte.

- Alle disse svarene har gitt nye dimensjoner til forståelsen av begrepet lokal mat, og det har vi fått ved å inkludere kundene i materialet. Det har vært utfordrende å få tak i kundene, og vi har gjort det i etterkant for ikke å avbryte i måltidet, forklarer Roaldsen.

Analysere

Det som gjenstår nå er å analysere alt det materialet som vi har samlet inn.  Forskerne vil nå skrive vitenskapelige artikler og gi konkrete tilbakemeldinger til de ulike produsentene. I tillegg vil det bli skrevet en masteroppgave basert på deler av dataene som er samlet inn.

 

 

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: