Hvordan skape gode opplevelser

Bakgrunnen for kurset er den økende  trenden i reiselivsnæringen med opplevelsesbasert turisme. Norge er et dyrt land å feriere i. Det er på opplevelsesbasert turisme vi kan hevde oss, sier førsteamanuensis Dorthe Eide på Universitetet i Nordland til Forskningsrådet. Eide er faglig ansvarlig for kurset.

Kurset skal bidra til å utvikle lønnsomme og attraktive opplevelser i nord.

Kurset ble arrangert for første gang i 2012-2013, med 20 deltakere fra vidt varierte reiselivsbedrifter i Nordland og Trøndelag. Et nytt kurs med 25 plasser er under planlegging. Kurset er beregnet på dem som jobber innen reiseliv, kultur eller annen opplevelsesproduksjon.

Opplevelsesdesign

Kurset i opplevelsesdesign handler om å utvikle og produsere attraktive og lønnsomme opplevelser.

Deltakerne betaler en egenandel og møter til tre samlinger, med oppgaver underveis og avsluttende eksamen. Kurset gir studiepoeng.

Etterspurt

Deltakerne får veiledning både av faglærere og av personer som jobber i opplevelsesbasert reiseliv.

- Etter at vi kom i gang med kurset i fjor, var det flere som meldte sin interesse. Og nå møter vi etterspørselen og inviterer til nytt kurs, sier Merete Kvamme Fabritius på Nordlandsforskning/Novadis. Interesserte kan kontakte henne for flere opplysninger.

Les om det første kurset.

 

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: