Dr. Hvalsafari

Heemstra med sin ferske doktoravhandling - under disputasen. Foto: Hanne Risa
Heemstra med sin ferske doktoravhandling - under disputasen. Foto: Hanne Risa

Hin Hoarau Heemstra disputerte 8. oktober og ble OiN doktor nummer seks. Heemstra har studert kunnskapens rolle og innovasjon i hvalsafaribedrifter.

Hun har deltatt på flere hvalsafarier og vært på sjøen hvor opplevelsene skjer.

- Det må tilrettelegges for opplevelsene, forteller Heemstra. Hvalsafarier har et globalt marked, og det må også legges til rette for innovasjon og utvikling av bedriftene. Globalt er det 13 millioner som har deltatt på hvalsafari, og tallene og viktigheten har økt med årene. I dag er det 119 land som tilbyr hvalsafari.

- Utvikling av tilbudet til hvalsafaribedriftene kan for eksempel være; nye type produkter som midnattsolhvalsafari, bruk av nye materialer og teknologi og inkludere lokal historiefortelling og vitenskapelig kunnskap i safarien, foreslår Heemstra.

Fra billettkontoret til ledelsen

Heemstra har studert hvordan kunnskapen "flyter" i bedriftene. Folkene som jobber på billettkontoret kan ha kunnskap om hva kundene ønsker, og kan gi innspill til hvilke produkter bedriften bør tilby.

Hun så også at bedriftene la stor vekt på å få sesongarbeidere tilbake sesong etter sesong, nettopp for å beholde kunnskapen dere i bedriften.

Heemstra har studert 3 hvalsafaribedrifter på Island og en på Andøya. Hun har deltatt på safarier, gjennomført intervjuer, tilbrakt dager på billettkontor og snakket med både de som jobber i bedriftene, samt forskere.

I tillegg til studier av hvalsafaribedrifter på Island og i Norge, har Heemstra gjort studier på Svalbard.

Framtid i bærekraftige opplevelser

Under disputasen blir Heemstra spurt om hva hun også kunne tenkt seg til å studere, og hva som hvalsafaribedriftene bør fokusere på framover.

- Ecoturisme og bærekraft er noe som bør vektlegges framover, her er det både potensiale for markedsføring og for samhandling mellom de som forsker på hvalen og turister som vil få et glimt av de store dyrene, sier Heemstra.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: