Disputas nr. 6: Hindertje Hoarau Heemstra

Heemstra klar for disputas 8. oktober.
Heemstra klar for disputas 8. oktober.

8. oktober disputerer Heemstra ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland. I avhandlingen ser hun på kunnskap, verider, og refleksivitet i innovasjonsprosesser i opplevelsesbasert reiseliv.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: