• Testing i reiselivet

    Novadis holdt årets siste reiselivslunsj 10. desember med temaet "Testing som metode i innovasjons-prosesser".

  • Nye stemmer fra nord

    Reiselivsstudenter fra nord forteller om sine funn og erfaringer til Norsk Opplevelses- konferanse. Det er Jørn Åselid, Marit Leines, Kenneth Østingsen og Erlend Svartsund som forteller. De to sistnevnte oppfordrer til å investere mer i Nord-Norge.

  • Film om gåsehud

    I denne filmen fra Norsk Opplevelses- konferanse forteller Ann Heidi Hansen om hva gåsehud er, og hvordan opplevelsesbedrifter kan gi turistene gåsehud.

Viser fra 66 til 70, av 138 artikler

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: