• Bærekraftig turisme i Nord-Norge

    Bærekraft har kommet for å bli og vil være en norm i reiselivsbransjen i fremtiden, det finner Hoang-Nam Duy Vo i sin masteroppgave, skrevet med støtte fra Opplevelser i nord.

  • Reisebrev fra opplevelseskonferansen

    Cato Slettvold studerer psykologi ved Universitetet i Tromsø. Han er 23 år og kommer fra Tromsø. Han startet på masterstudiet i høst. Som inspirasjon til det kommende arbeid med masteroppgaven inviterte Opplevelser i Nord ham til å delta på Norsk Opplevelseskonferanse.

  • Nordnorske vinterturister

    Hvem drar på ferie til Nord-Norge på vinteren? Det har forskerne; Aaron Tkaczynski, University of Queensland, Australia og Nina K. Prebensen, UiT Norges Arktiske Universitet, analysert i en ny studie av nordnorske vinterturister.

Viser fra 61 til 65, av 138 artikler

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: