Å skape opplevelser – fra OK til WOW

Lena Mossberg med nyboka.
Lena Mossberg med nyboka.

Er tittelen på en ny bok av reiselivsforsker Lena Mossberg. Hun har deltatt i Opplevelser i nord helt fra starten av prosjektet i 2010.

Boken er en kraftig revidert 2. utgave. Den ble første gang gitt ut i 2003.
- Det har skjedd utrolig mye på disse 12 årene, forteller Mossberg. I 2003 var det veldig lite forskning på opplevelser i reiselivet. Nå har vi en helt annen verden og vi har mye mer forskning og kunnskap om opplevelsers betydning i reiselivet.

Boken er rettet mot studenter og folk som jobber i reiselivet, og er skrevet populærvitenskapelig.

Møter mellom folk og rom

-Revideringen bygger også på mye forskningen som er gjort gjennom Opplevelser i nord. Jeg skriver mye om hva som skjer i møter/interaksjoner mellom mennesker og mellom mennesker og selve "rommet" hvor opplevelsen foregår. Rommet kan være naturen og opplevelsesaktiviteten skjer der, forteller Mossberg.

- Vi vet at disse møtene har uhyre mye å si for selve opplevelsen, forklarer Mossberg, som er en av de ledende reiselivsforskerne på dette området.

Fra service til opplevelser

Engasjerte og involverte kunder er noe helt annet enn vanlige kunder. I en servicetankegang kjøper man tjenester for å slippe å gjøre ting, som å lage mat, re opp sengen osv. Mens i opplevelsestankegangen betaler man gjerne for nettopp å gjøre mer, og være involvert i opplevelsen.
- For å tilby å skape slike opplevelse, må man vite noe om denne logikken, sier Mossberg.

Mossberg avslutter med å framsnakke Bodømiljøet og hele Opplevelser i nord som helt i spissen på opplevelsesforskning!

Les mer om boken på forlagets nettsider.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: